Jean-Louis Leyraud, Rally Whangarei 2015

Jean-Louis Leyraud, Rally Whangarei 2015

...